Палажэнне аб Галоўным статыстычным упраўленні Мінскай вобласці

ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1. Галоўнае статыстычнае ўпраўленне Мінскай вобласці (далей – Галоўнае ўпраўленне) з'яўляецца тэрытарыяльным органам дзяржаўнай статыстыкі, ажыццяўляе рэгуляванне і кіраванне дзяржаўнай статыстыкай у Мінскай вобласці.

Галоўнае ўпраўленне з'яўляецца дзяржаўным органам, падпарадкаваным непасрэдна Нацыянальнаму статыстычнаму камітэту Рэспублікі Беларусь (далей – Белстат).

2. Галоўнае ўпраўленне ў сваёй дзейнасці кіруецца Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, законамі Рэспублікі Беларусь, актамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, іншымі актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь, пастановамі, загадамі, указаннямі Белстата, сапраўдным Палажэннем і незалежна пры ажыццяўленні дзяржаўнай статыстычнай дзейнасці.

3. Галоўнае ўпраўленне з'яўляецца юрыдычнай асобай, які мае бягучы (разліковы) рахунак і іншыя рахункі ў банках, пячатку і бланкі з выявой Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і са сваім найменнем.

4. У структуру Галоўнага ўпраўлення ўваходзяць аддзелы статыстыкі ў раёнах і гарадах.

5. Фінансаванне дзейнасці Галоўнага ўпраўлення ажыццяўляецца за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту і іншых крыніц, не забароненых заканадаўствам.

6. Маёмасць Галоўнага ўпраўлення знаходзіцца ва ўласнасці Рэспублікі Беларусь і замацавана за ім на праве аператыўнага кіравання.

ГЛАВА 2
АСНОЎНЫЯ ЗАДАЧЫ, ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ ГАЛОЎНАГА ЎПРАЎЛЕННЯ

7. Асноўнымі задачамі Галоўнага ўпраўлення з'яўляюцца:

7.1. ажыццяўленне дзяржаўнай статыстычнай дзейнасці з прытрымліваннем прынцыпаў дзяржаўнай статыстыкі;

7.2. задавальненне патрэбы грамадства, дзяржавы і міжнароднай супольнасці ў афіцыйнай статыстычнай інфармацыі.

8. Галоўнае ўпраўленне мае права:

8.1. атрымліваць на бязвыплатнай аснове ад дзяржаўных органаў, іншых арганізацый інфармацыю, у тым ліку адміністрацыйныя дадзеныя, неабходную для арганізацыі і правядзення дзяржаўных статыстычных назіранняў, фарміравання афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

8.2. атрымліваць у парадку, устаноўленым заканадаўствам, звесткі з Адзінага дзяржаўнага рэгістра юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, другіх рэгістраў (рэестраў), баз (банкаў) дадзеных, вядзенне якіх ажыццяўляецца дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, а пры правядзенні праверак таксама з баз (банкаў) дадзеных суб'ектаў, якія правяраюцца;

8.3. фарміраваць і весці статыстычны рэгістр;

8.4. атрымліваць на бязвыплатнай аснове, калі іншае не вызначана заканадаўствам, ад рэспандэнтаў першасныя статыстычныя дадзеныя, у тым ліку інфармацыю, распаўсюджванне і (або) прадстаўленне якой абмежавана, у аб'ёме і тэрміны, указаныя ў формах дзяржаўных статыстычных назіранняў;

8.4.1 падаваць, апрацоўваць, захоўваць персанальныя дадзеныя фізічных асоб, атрымліваць персанальныя дадзеныя фізічных асоб ад дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, а таксама выкарыстоўваць такія дадзеныя без пісьмовай згоды фізічных асоб для арганізацыі і правядзення дзяржаўных статыстычных назіранняў, фарміравання афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

8.5. атрымліваць у парадку, устаноўленым Белстатом, ад дзяржаўных арганізацый, упаўнаважаных на вядзенне дзяржаўнай статыстыкі, на бязвыплатнай аснове першасныя статыстычныя дадзеныя і афіцыйную статыстычную інфармацыю па праведзеных нецэнтралізаваных дзяржаўных статыстычных назіраннях;

8.6. правяраць дакладнасць першасных статыстычных дадзеных шляхам супастаўлення іх з дадзенымі першасных уліковых і іншых дакументаў, наведваць з гэтай мэтай тэрыторыю і памяшканні (акрамя жылых) дзяржаўных органаў, іншых арганізацый (за выключэннем арганізацый, якія ў адпаведнасці з міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь карыстаюцца дыпламатычным імунітэтам), іх адасобленых падраздзяленняў, а таксама індывідуальных прадпрымальнікаў;

8.7. атрымліваць ад рэспандэнтаў неабходныя растлумачэнні і матэрыялы ў выпадку выяўлення скажэнняў у дадзеных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці;

8.8. даваць рэспандэнту абавязковыя для выканання ўказання аб ліквідацыі выяўленых скажэнняў у дадзеных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці і ўносіць адпаведныя змяненні ў афіцыйную статыстычную інфармацыю;

8.9. прымаць у граніцах сваёй кампетэнцыі рашэнні, абавязковыя для выканання рэспандэнтамі, у тым ліку змяняць рэспандэнтам парадак прадстаўлення першасных статыстычных дадзеных;

8.10. даваць растлумачэнні аб арганізацыі і вядзенні дзяржаўнай статыстыкі ў Мінскай вобласці, аб выкарыстанні афіцыйнай статыстычнай метадалогіі ў Рэспубліцы Беларусь, у тым ліку ў сродках масавай інфармацыі, каменціраваць няправільнае выкарыстанне або трактоўку афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

8.11. прыцягваць у парадку, устаноўленым заканадаўствам, юрыдычных і фізічных асоб для арганізацыі і правядзення дзяржаўных статыстычных назіранняў;

8.12. ажыццяўляць супрацоўніцтва са статыстычнымі органамі замежных дзяржаў і міжнароднымі арганізацыямі ў вобласці статыстыкі;

8.13. распаўсюджваць на платнай аснове, калі іншае не усталявана заканадаўствам, афіцыйную статыстычную інфармацыю і аказваць іншыя інфармацыйныя паслугі праз дзяржаўныя арганізацыі, падпарадкаваныя Белстату;

8.14. карыстацца іншымі правамі, прадугледжанымі заканадаўствам.

9. Галоўнае ўпраўленне, у адпаведнасці з ускладзенымі на яго задачамі, абавязана:

9.1. ва ўстаноўленым парадку ўносіць у Белстат прапановы па ўдасканальванні афіцыйнай статыстычнай метадалогіі для арганізацыі і правядзення цэнтралізаваных дзяржаўных статыстычных назіранняў і фарміравання афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

9.2. прымаць удзел у распрацоўцы праектаў стратэгіі развіцця дзяржаўнай статыстыкі і праграмы статыстычных работ;

9.3. арганізоўваць і праводзіць цэнтралізаваныя дзяржаўныя статыстычныя назіранні;

9.4. забяспечваць рэспандэнтаў на бязвыплатнай аснове бланкамі форм цэнтралізаваных дзяржаўных статыстычных назіранняў, указаннямі па іх запаўненню ў колькасці, неабходнай для іх прадстаўлення на папяровым носьбіце па адрасах, указаных у гэтых формах, і (або) прадстаўляць рэспандэнтам доступ да спецыялізаванага праграмнага забеспячэння для складання і прадстаўлення форм цэнтралізаваных дзяржаўных статыстычных назіранняў у выглядзе электроннага дакумента;

9.5. ажыццяўляць метадалагічнае кіраванне арганізацыяй і правядзеннем цэнтралізаваных дзяржаўных статыстычных назіранняў;

9.6. забяспечваць канфідэнцыяльнасць першасных статыстычных дадзеных і іх выкарыстанне ў мэтах выканання задач дзяржаўнай статыстыкі;

9.6-1. фарміраваць афіцыйную статыстычную інфармацыю;

9.7. прадстаўляць афіцыйную статыстычную інфармацыю мясцовым выканаўчым і распарадчым органам, Саветам дэпутатаў, тэрытарыяльным органам дзяржаўнага кіравання Мінскай вобласці, а таксама распаўсюджваць афіцыйную статыстычную інфармацыю іншым карыстальнікам у парадку, устаноўленым заканадаўствам;

9.8. забяспечваць роўны доступ карыстальнікаў да афіцыйнай статыстычнай інфармацыі і метадалогіі яе фарміравання;

9.9. забяспечваць вядзенне баз (банкаў) дадзеных афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

9.10. забяспечваць функцыянаванне інфармацыйных сістэм, якія выкарыстоўваюцца ў органах дзяржаўнай статыстыкі;

9.11. забяспечваць захаванасць інфармацыі, распаўсюджванне і (або) прадстаўленне якой абмежавана;

9.12. ва ўстаноўленым парадку разглядаць звароты грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, а таксама юрыдычных асоб па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю Галоўнага ўпраўлення;

9.13. забяспечваць мабілізацыйную падрыхтоўку Галоўнага ўпраўлення, а таксама кантроль і каардынацыю дзейнасці аддзелаў статыстыкі ў раёнах і гарадах па іх мабілізацыйнай падрыхтоўцы;

9.14. выконваць іншыя абавязкі ў адпаведнасці з заканадаўствам.

ГЛАВА 3
ОРГАНЫ КІРАВАННЯ ГАЛОЎНАГА ЎПРАЎЛЕННЯ

10. Галоўнае ўпраўленне ўзначальвае начальнік, які назначаецца на пасаду і вызваляецца ад пасады Старшынёй Белстата.

11. Начальнік Галоўнага ўпраўлення падпарадкоўваецца Старшыні Белстата.

12. Начальнік Галоўнага ўпраўлення мае двух намеснікаў, у тым ліку аднаго першага.

Намеснікі начальніка Галоўнага ўпраўлення назначаюцца на пасаду і вызваляюцца ад пасад Старшынёй Белстата па прадстаўленні начальніка Галоўнага ўпраўлення.

13. Начальнік Галоўнага ўпраўлення:

13.1. кіруе дзейнасцю Галоўнага ўпраўлення і нясе персанальную адказнасць за выкананне ўскладзеных на Галоўнае ўпраўленне задач;

13.2. зацвярджае структуру і штатны расклад Галоўнага ўпраўлення ў граніцах устаноўленай агульнай колькасці работнікаў Галоўнага ўпраўлення і фонда аплаты іх працы ў парадку, які вызначаецца Белстатом;

13.3. размяркоўвае абавязкі паміж намеснікамі начальніка Галоўнага ўпраўлення, вызначае паўнамоцтва кіраўнікоў структурных падраздзяленняў Галоўнага ўпраўлення;

13.4. сцвярджае палажэнні аб структурных падраздзяленнях Галоўнага ўпраўлення;

13.5. выключаны;

13.6. прымае на работу і вызваляе работнікаў Галоўнага ўпраўлення ў адпаведнасці з заканадаўствам;

13.7. арганізоўвае падрыхтоўку, перападрыхтоўку, павышэнне кваліфікацыі работнікаў Галоўнага ўпраўлення;

13.8. ва ўстаноўленым парадку ўносіць у Белстат прадстаўленні аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі, прысваенні ганаровых званняў і прымяненні іншых форм заахвочвання да работнікаў Галоўнага ўпраўлення;

13.9. рэалізуе ў адпаведнасці з заканадаўствам, у граніцах сваёй кампетэнцыі, права на валоданне, карыстанне і распараджэнне дзяржаўнай маёмасцю, якое адносіцца да рэспубліканскай уласнасці;

13.10. дзейнічае без даверанасці ад імя Галоўнага ўпраўлення, прадстаўляе яго інтарэсы ў адпаведнасці з сапраўдным Палажэннем, у парадку, устаноўленым заканадаўствам, распараджаецца сродкамі і маёмасцю Галоўнага ўпраўлення, адкрывае рахункі ў банках, заключае дагаворы ў граніцах сваёй кампетэнцыі;

13.11. ажыццяўляе другія паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўствам.

14. У Галоўным кіраванні ствараецца калегія, у склад якой уваходзяць начальнік Галоўнага ўпраўлення (старшыня калегіі), яго намеснікі, кіраўнікі структурных падраздзяленняў Галоўнага ўпраўлення.

Колькасць і персанальны склад калегіі зацвярджаюцца Старшынёй Белстата па прадстаўленні начальніка Галоўнага ўпраўлення.

Пасяджэння калегіі праводзяцца па меры неабходнасці, але не радзей аднаго разу ў месяц. У адсутнасць начальніка Галоўнага ўпраўлення пасяджэнне калегіі праводзіцца яго першым намеснікам.

Пасяджэнне калегіі лічыцца правамоцным, калі на ім прысутнічае не менш двух трацей членаў калегіі.

Рашэння калегіі прымаюцца простай большасцю галасоў яе членаў, якія прысутнічаюць на пасяджэнні, і афармляюцца пратаколамі. У выпадку роўнасці галасоў прынятым лічыцца рашэнне, за якое прагаласаваў старшынствуючы.